Contact adressen bestuur DHG

 

contactadres

Bestuur DHG:

Voorzitter: J. van Kleeff
j.kleeff3@upcmail.nl
06 51509620

Vice voorzitter: J. Keijzer
Jack.keijzer@kpnplanet.nl
06 38546808

Secretariaat: R. Sluis,
ronsluijs@gmail.com
06 30182115

Penningmeester: C Sterkenburg
vvrsvz@gmail.com
06 23899341

Bestuursleden: M. Paardekoper
m.paardekooper@lovng.nl
06 23002212

R. Scholing
vvrssecr@gmail.com

Contact DHG

voor bestuursleden zie hier

Uw Donatie

Bankrekeningnummer:
455421226 
t.n.v. stichting DHG