Ontstaan van het lint

Daniël van der Meulen

Door Nanja van der Meulen

Het eerste lint is gemaakt door Jaco van Heijst van Stichting Vlaardingen Tegen Geweld en Marijn Krol van Gorinchem Tegen Geweld. Deze Stichtingen zijn in het leven geroepen na de schietpartij op Froukje Schuitemaker en Marianne Roza in 1999.

Het Lint met namen van slachtoffers is voor het eerst gebruikt bij de stille tocht voor Daniël van Cotthem. Medewerkers van beide stichtingen hebben dit met elkaar gemaakt. Het was een plastic Lint met plak letters, er stonden namen op van slachtoffers die bekend waren, en er contact was geweest met de ouders. Op 14 januari 2000 is Daniël van Cotthem herdacht, ik heb het voor de televisie gezien en huilde om dit vreselijke gebeuren. Niet wetende dat mijn Daniël een paar uur later aan de beurt was.

Op 10 januari is in Sleewijk een monument onthuld, de Knop van de Hoop voor verleden heden en toekomst in de hoop voor veiligheid en respect voor elkaar. De familie van Froukje Schuitemaker legde er een krans, deze was eerst op het station van Vlaardingen-Oost ter nagedachtenis voor Daniël van Cotthem. Op 15 januari 2001 kwamen moeder Hank en zoon Tjerk-Jan Schuitemaker samen met Marijn Krol naar ons toe met deze doorgeefkrans, de bloemen werden steeds ververst. Wij moesten deze brengen naar Helga en Jaap de Ruiter de Wildt zij waren er slecht aan toe en wilden dit niet, het stopte dus.

Drie maanden na de moord op Daniël waren wij al bij de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind. Ik had contact met Jacob Roorda en Jef van Rijsbergen, de namen van hun kinderen stonden ook op het lint.

De familie Vaatstra waren ook in Vlaardingen geweest bij de herdenking op 14 januari 2000, zij waren onthutst dat Marianne haar naam er niet opstond. Al in augustus 2000 waren wij bezig om een jaar na dato een herdenking te regelen met heel veel mensen achter ons. De gemeenteraad was het hier niet mee eens, en de burgemeester wou dit op 29 september de dag tegen zinloos geweld. Ik vond dit wel een goed idéé want dan hadden we meer tijd om lotgenoten te benaderen voor namen op het lint.

We hadden inmiddels ook contact met de Friese Stichting Sinleas geweld, en met Groningen Veilig. De oprichters van de stichtingen die het Lint maakten, hadden hier eigenlijk geen tijd meer voor en hun medewerkers lieten het afweten. Het lint was hier niet op de goede plaats. Ik heb Jaco en Marijn weten te overtuigen dat het Lint beter naar het Noorden kon komen, Harm en ik zijn naar Gorinchem gereden om het op te halen bij de moeder van Marijn Krol. Wij hebben het gebracht naar de Friese groep Sinleas geweld van Klaske Ferwerda in Ee. In overleg met Groningen veilig is er gehandeld.

Onze Dochter Angela heeft veel sponsorgeld verzameld, brieven geschreven en veel mensen benaderd. Van het VOVK had ik een ledenlijst, mijn dochter en ik hebben iedereen benaderd, maar ook velen die hier geen lid van waren. We hebben ook geprobeerd om die gevallen waar niet zo veel aandacht voor was te benaderen. Ook de Drentse groep tegen geweld deden mee.

De noordelijke organisaties hebben besloten dat er een mooi lint moest komen, Helga de Ruiter de Wildt had een sponser gevonden voor het nieuwe lint. En ik wilde een boom van Respect deze staat achter het gedenkteken, voor allen die dit vreselijke overkwam. In Leeuwarden werd op 29 september Daniël zijn gedenkteken onthuld door de burgemeester van Leeuwarden, en ook de boom van Respect. Heel veel lotgenoten waren gekomen, maar jammer dat we niet meer als broodjes en koffie konden aanbieden, velen kwamen van ver. Er waren door de organisaties bussen geregeld naar het centrum, in de Prinsentuin verzamelenden wij ons. Toen ik de naam van onze Daniël zag brak er iets in mij, de strijd om recht te doen aan de namen die er op stonden was goed zo.

We liepen met het Lint door het centrum van Leeuwarden, mensen stonden stil en zagen de namen. Bij de Waag was er herdenking voor allen zo oneerlijk uit het leven geroepen. Klaske Ferwerda zong heel mooi "geef mij maar de hand", en er was muziek van de Kast (Zo Jong). Er waren toespraken en Tjerk-Jan Schuitemaker overhandigde het Lint aan Jacob Roorda van het VOVK, wij vonden dat het hier in goede handen was. Wat heel bijzonder was dat er hierna allemaal duiven overvlogen van de daken van de winkels, iedereen dacht dat dit erbij hoorde, maar dat was niet zo.

Contact DHG

voor bestuursleden zie hier

Uw Donatie

Bankrekeningnummer:
455421226 
t.n.v. stichting DHG